Chráněná dílna Confidentia v Praze a okolí

Publikováno 21. prosince 2022 Admin   |  

Déle než pět let zaměstnáváme v naší firmě osoby zdravotně postižené, které pobírají invalidní důchod v jakémkoliv stupni. Jsme uznaný zaměstnavatel na chráněném trhu práce. Nabízíme širokou škálu profesí, od jednoduchých manuálních činností, jako je sečení trávy a štípání dřeva, přes úklidové práce, roznášení letáků, údržbářské a řemeslné stavební práce, tvůrčí činnosti jako je fotograf, kompletář umělěckých loutek, až po intelektuálně náročnější profese vyžadující magisterské vzdělání typu lektor - adragog, učitel cizích jazyků nebo advokát. Snažíme se o přizpůsobení pracovní náplně a vytíženosti "na míru" OZP zaměstnancům s ohledem na jejich hendicap a momentální dispozice. Většina pracovních činností je prováděna za přítomnosti pracovních asistentů nebo peer konzultantů. Víme, že naši OZP zaměstnanci preferují menší úvazky a snažíme se jim vyjít vstříc, aby byli hodinově dobře zaplaceni. Odmítáme, aby naši zaměstnanci pobírali jen minimální hodinovou mzdu, která je na na trhu práce v ČR kolem jednoho sta korun. A proto například za jednoduché manuální činnnosti vyplácíme zaměstnancům čistou hodinovou mzdu 180,-Kč. Všichni naši OZP zaměstnanci jsou skutečnými zaměstnanci s pracovní smlouvu většinou na dobu neurčitou. Pracujeme v Praze a do 30 km v jejím okolí.

Přidržujeme se myšlenky která říká, že ten kdo pracuje má být za svoji práci náležitě odměněn a má se mít lépe, než ten kdo nepracuje.

Věříme v lidskost a svobodu práce

Publikováno 4.1.2023 Admin   |  

K našim zaměstnancům při chráněné práci přistupujeme citlivě a ohleduplně. Sdílíme hodnoty a využíváme nástroje a modely, které definuje metodika CARe. Naši zaměstnanci jsou především lidské bytosti. Principem chráněné práce není generování zisků, ale vytváření smysluplných pracovních podmínek, kde se zaměstnanci cítí skutečně potřební a přináležející do kolektivu. Chápeme člověka v jeho lidství a humanistický přístup je základem našeho myšlení. Uvědomujeme si, že naši profesi můžeme vytvářet jen ve svobodné společnosti, jejíž základem je demokratická republika, ve které se konají svobodné volby a kde jsou dodržována lidská práva. Snažíme se svým bytím naplňovat motto osvícenců a proto říkáme, že "žijeme odvážně ve svobodě" .

Naši vedoucí jdou příkladem svým zaměstnancům, o pracovních úkolech rozhodují po důkladném zvážení všech pro a proti a přidělují je tak, aby byly zvládnutelné a aby všem lidem, kteří se na nich podílejí, dávaly jasný smysl.

1 2 »

Fotogalerie

Profesionální služby

Provozujeme realitní kancelář, provádníme správu svěřených nemovitostí, zajišťujeme lektorskou činnost pro potřeby povinného zaměstnávání OZP ve firmách s více zaměstnanci, lektorujeme čerpání náhradního plnění, nabízíme fotografické služby.

Kontaktujte nás

Confidentia s.r.o.

Adresa: Radlická 180/50, 150 00, Praha 5
Telefon: +420 774 293 159
datovka: bzwqab8
IČO: 24665592
E-mail: info@chranena-prace.cz